Professor

 • Yamamoto Kazuhisa

Associate professor

 • Fujioka Kana
 • Yogo Akifumi

Specially Appointed Professor

 • Ishino Masato
 • Tsujino Takahisa
 • Fuji Hiroshi
 • Manabe Yoshio
 

Specially Appointed Researcher

 • Higashikawa Masahiro
 • Minemoto Hisashi

Collaborative Researcher

 • Guest Professor Motokoshi Shinji

D3

 • Mori Takato

D2

 • Lan Zechen

D1

 • Wei Tianyun
 • 

M2

 • Katsu Tsunenari
 • Kuribayashi Kyohei
 • Nakanishi Maiko

M1

 • Tatsumi Yuta
 • Nishiguchi Souichirou
 • Matsumoto Yuki

Research student

 • Kindai University M1 Nakamura Shusaku
 • Kindai University B4 Asaka Reo
 • Kindai University B4 Tsuruta Tomoyuki

Guest Professor

 • Kato Yoshiaki
 • Kinoshita Jyunichi
 • Kuroda Kazuo
 • Hayakawa Takehito
 • Fujimoto Yasushi
 • 
 • Mima Kunioki 
 • Murata Hiroshi

Invited Associate Professor

   
 • Kurosawa Shunsuke
 • Tokumoto Ieyasu